Nieuwsarchief

2020 voor het FEC een jaar van investeren om meer impact te maken

In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het vandaag gepubliceerde FEC Jaarverslag 2020.

Strijd tegen witwassen blijft speerpunt FEC

De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. 

Tweede Kamer neemt Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan

De Tweede Kamer heeft 17 december 2020 het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.

Laura van Geest nieuwe voorzitter Financieel Expertise Centrum

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is op 26 november 2020 gestart als  voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Van Geest volgt hiermee Frank Elderson op die vanaf 1 november 2016 voorzitter was. Laura van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM.

Partners