FEC-Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken we aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee we de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen. Lees hierover en meer in het FEC-Jaarplan 2023.

Partners