Samenwerken als één overheid voor het versterken van de integriteit in de financiële sector

Het Financieel Expertise Centrum (FEC)

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit gebeurt in het FEC door inzichten, kennis en vaardigheden van de FEC-partners en waarnemers onderling uit te wisselen, ook via voorlichting en interne/externe communicatie. Een betere informatiepositie en een gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om scherper probleemgericht op te treden en een breed effect te bereiken. Daarmee wordt financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag effectiever voorkomen en bestreden.

Kerntaken

Informatie Uitwisseling (2)

Informatie-uitwisseling

Het FEC heeft een informatieplatform waarin voortdurend signalen over mogelijke integriteitsissues worden uitgewisseld. Daarmee wordt informatie over eventuele misstanden door personen of bedrijven gedeeld. In de FEC Publiek Private Samenwerking (FEC PPS) vindt er informatie-uitwisseling plaats binnen taskforces.

Lees meer
Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kennisdelen en expertise ontwikkelen is een kerntaak van het FEC. Dit gebeurt permanent via onderlinge contacten, door samenwerking tussen de FEC partners, het organiseren van kennisbijeenkomsten of via de diverse gremia en platforms van het FEC, zowel tussen publieke partijen als tussen private en publieke partijen (FEC PPS).

Lees meer
Puzzel

Projecten

Binnen het FEC wordt door de FEC-partners gezamenlijk projecten uitgevoerd op uiteenlopende thema’s/fenomenen met als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten. Als één overheid werken vele experts vanuit de verschillende FEC partners samen in diverse projectgroepen. Dit gebeurt ook in de publiek-private samenwerking (FEC PPS) om de poortwachters te versterken.

Lees meer
Pps

FEC publiek private samenwerking

In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de NVB en de 4 grootbanken als vaste partners. De FEC PPS is ook gericht op de 3 kerntaken van informatie-uitwisseling, het fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van projecten. De informatie-uitwisseling gebeurt in de taskforces, namelijk de Serious Crime Taskforce en de Taskforce Terrorismefinanciering. Het FEC-kenniscentrum is ook actief voor de PPS. En de kennisontwikkeling vindt plaats in projecten. Met deze kerntaken wordt vanuit de FEC PPS stevig ingezet op het terugdringen van criminele geldstromen. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld (samen effectief) gericht op thema’s kiezen voor kennisontwikkeling, samenwerking in de uitvoering (via koppelvlakken) en communicatie.

Lees meer

Uitgelicht

Taskforces

Taskforces

Binnen het FEC wordt ook samengewerkt in taskforces. In deze taskforces wordt door bepaalde publieke partners gericht en beperkte informatie verstrekt aan private partijen om hen in staat te stellen relevante transacties te identificeren en zo nodig te melden bij de FIU-NL. Deze meldingen zijn voor de publieke partijen essentieel in het voorkomen en opsporen van (bepaalde vormen van) criminaliteit.

Lees meer
Programma TF

Programma TF

De FEC-partners willen met het Programma Terrorismefinanciering (Programma TF) een bijdrage leveren aan het tegengaan van financieren van terrorisme. Dit programma richt zich onder meer op het formuleren van typologieën van potentiële soorten terrorismefinanciering.

Lees meer
Witwassen Animatie

Aanpak witwassen

In de strijd tegen witwassen is gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners onderling als met private partijen van cruciaal belang. Vanuit het FEC is de aandacht voor de aanpak van witwassen bijzonder hoog, gezien de maatschappelijke urgentie om deze vorm van financiële criminaliteit te bestrijden en om de integriteit van de financiële sector te versterken.

Lees meer

Het laatste nieuws

Jaarverslag 2023: het FEC viert 25 jaar samenwerking en impact

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) bestond op 1 januari 2024 van 25 jaar. In een kwart eeuw van voortdurende samenwerking en innovatie heeft het FEC zich ontwikkeld tot een onmisbare speler in de ...

Meer lezen

De Rijksrecherche treedt toe tot de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Per 29 februari is de Rijksrecherche toegetreden tot de Serious Crime Task Force (SCTF). De Serious Crime Task Force is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de politie, het Openbaar Ministerie, ...

Meer lezen

Het FEC is uitgegroeid tot een unieke publiek-private samenwerking

Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband ...

Meer lezen
Meer nieuws

Partners