Nieuwsarchief

Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door

In 2021 zijn de activiteiten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) verder geïntensiveerd en is de werkwijze gestroomlijnd. De synergie van de FEC-samenwerking is toegenomen, bij alle kerntaken, zowel bij de informatie‑uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum. Hierdoor zijn er meer signalen behandeld, zijn doorlooptijden verkort en leiden uitkomsten tot meer kennisdeling om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Lees meer in het FEC Jaarverslag 2021.

FEC jaarplan 2022 gepubliceerd

Met gepaste trots presenteren wij vandaag het FEC-jaarplan 2022. In dit plan leest u o.a. dat internationale samenwerking, gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto’s hoog op de agenda staan. Maar ook kennisdeling en informatieuitwisseling zijn in 2022 speerpunten van de samenwerking. Ook blijven we naast de lopende projecten, de uitkomsten van afgeronde projecten monitoren, om de effecten te maximaliseren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Zo komen we samen ook in 2022 verder. 

Graag nodigen we je uit om via onderstaande link het hele plan te lezen. 

2020 voor het FEC een jaar van investeren om meer impact te maken

In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het vandaag gepubliceerde FEC Jaarverslag 2020.

Partners