Nieuwsarchief

De Rijksrecherche treedt toe tot de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Per 29 februari is de Rijksrecherche toegetreden tot de Serious Crime Task Force (SCTF). De Serious Crime Task Force is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), de FIOD, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos bank, KNAB, en nu dus ook de Rijksrecherche. De taskforce bestaat sinds 2019 en is opgericht om de financiële geldstromen en netwerken van tussenpersonen die een essentiële schakel vormen in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, in kaart te brengen. Het doel van de SCTF is het bestrijden van georganiseerde criminaliteit door de aanpak van (financiële) facilitators die excessief geweld, corruptie en witwassen als dienst aanbieden. De toetreding van de Rijksrecherche zal de slagkracht van de taskforce verder versterken.

Het FEC is uitgegroeid tot een unieke publiek-private samenwerking

Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst. “Voor achterover leunen is geen tijd, criminelen doen dat ook niet.”

FEC-jaarplan 2024 nu online

Binnen het FEC-samenwerkingsverband zetten we in op die thema’s waar de samenwerking echte meerwaarde heeft. We starten in 2024 met een aantal nieuwe projecten die zien op de thema’s: aanbieders van cryptoactiva en cryptoactivadiensten, money transfer organisations en derdenbetalingen vanuit Nederland.

Onze inzet op het gebied van kennisdelen en informatie-uitwisseling blijft onverminderd groot.

En, niet te vergeten, het FEC viert in 2024 haar 25-jarig jubileum.

 

Lees meer over het FEC en onze activiteiten in het FEC-Jaarplan 2024

Verkenning witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft een verkenning in de vorm van een project uitgevoerd naar witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen.  De aanleiding van de verkenning was dat in het National Risk Assessment Witwassen (NRA) 2019 witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen genoemd is als dreiging met een ‘toekomstig karakter’. De verkenning kon het dreigingsbeeld uit de NRA niet bevestigen. Bij het project waren de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de Fiscale- Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie betrokken.

Partners