Verkenning witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft een verkenning in de vorm van een project uitgevoerd naar witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen.  De aanleiding van de verkenning was dat in het National Risk Assessment Witwassen (NRA) 2019 witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen genoemd is als dreiging met een ‘toekomstig karakter’. De verkenning kon het dreigingsbeeld uit de NRA niet bevestigen. Bij het project waren de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de Fiscale- Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie betrokken.

Het doel was daarnaast om kennis te vergroten bij de FEC-partners rond het fenomeen van witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen. De verkenning heeft geen specifieke red flags ten aanzien van witwassen via beleggingsinstellingen en -ondernemingen opgeleverd. Het project heeft een bronnenstudie uitgevoerd en er zijn instellingen nader onderzocht door de betrokken FEC-partners. Hier zijn geen interventies uit voortgekomen. 

Politie, AMLC en AFM voerden verder een zogenoemde quickscan uit naar het mogelijke witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen die niet over een vereiste vergunning beschikken. Uit de quickscan volgen geen trends of indicatoren waaruit zou blijken dat er rechtspersonen illegaal rechten van deelnemingen of beleggingsdiensten aanbieden en tegelijkertijd gebruikt worden om geld wit te wassen.

Dit FEC-verkenningsproject startte in oktober 2021 en is onlangs afgesloten. Het FEC is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten binnen de financiële sector. Deze autoriteiten zijn actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging. Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te bewaken en versterken.

Partners