FEC-project TBML - Automotive zorgt voor nieuwe barrières tegen het witwassen van crimineel verdiend geld

Het project TBML - Automotive van het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft in de laatste projectfase doorgepakt door een nieuw barrièremodel te ontwerpen. Dit model is een reactie op een veranderde modus operandi en is in goede samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opgesteld.

Trade Based Money Laundering (TBML) is het gebruiken of opzetten van handelsstructuren om geld wit te wassen dat verdiend is met criminele activiteiten. TBML constructies worden opgezet door professionele witwassers, waarbij de internationale handel wordt gebruikt om waarde te verplaatsen. Miljoenen euro’s kunnen op deze manier worden witgewassen.

Het FEC-project werd in 2019 geïnitieerd door het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en richtte zich op het opdoen van kennis over witwassen in de automotive sector. Het project leverde indicatoren op voor het signaleren van malafide handelaren en afnemers in de sector en zo zijn er verdachte transacties geïdentificeerd. Uit het project bleek bovendien dat cashbetalingen in de automotive sector helemaal niet zo gebruikelijk waren als algemeen werd aangenomen: sterker, als een aanzienlijk deel van de omzet van een autohandelaar cash is dan geeft dat aanleiding tot verder onderzoek. Deze conclusies zijn door samenwerkende organisaties vertaald naar barrières (bijvoorbeeld een limiet op de wekelijkse cash afstort) en de resultaten zijn in 2021 gedeeld binnen de FEC-organisaties en breed daarbuiten.

In de laatste projectfase bleek dat door de eerder succesvol opgeworpen barrières criminelen nieuwe manieren hebben gezocht om crimineel geld alsnog via de autohandel wit te wassen. In de nieuwe modus operandi vindt de integratie van de cash niet meer plaats in Nederland en is het grootste probleem vooral van fiscale aard. Om dit aan te pakken is een nieuw barrièremodel opgesteld. Hiervoor hebben in 2022 onder leiding van het CCV-bijeenkomsten plaatsgevonden waar de private partijen ING Bank, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en de publieke FEC-partners Financial Intelligence Unit – Nederland, Belastingdienst en het AMLC aan deelnamen, aangevuld met het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), RDW en Douane. Het nieuwe model kan op korte termijn gedeeld worden met de betrokken partijen om te implementeren binnen de organisaties om bij te dragen aan de preventie van witwassen via de autohandel.

Voor het FEC was dit een leerzaam traject waarin de FEC-structuur voor een dergelijke samenwerking in een project succesvol vorm heeft gekregen.

 

TBML Automotive

Partners