De Rijksrecherche treedt toe tot de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Per 29 februari is de Rijksrecherche toegetreden tot de Serious Crime Task Force (SCTF). De Serious Crime Task Force is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), de FIOD, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos bank, KNAB, en nu dus ook de Rijksrecherche. De taskforce bestaat sinds 2019 en is opgericht om de financiële geldstromen en netwerken van tussenpersonen die een essentiële schakel vormen in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, in kaart te brengen. Het doel van de SCTF is het bestrijden van georganiseerde criminaliteit door de aanpak van (financiële) facilitators die excessief geweld, corruptie en witwassen als dienst aanbieden. De toetreding van de Rijksrecherche zal de slagkracht van de taskforce verder versterken.

Partners