Nieuwsarchief

Verkenning witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft een verkenning in de vorm van een project uitgevoerd naar witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen.  De aanleiding van de verkenning was dat in het National Risk Assessment Witwassen (NRA) 2019 witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen genoemd is als dreiging met een ‘toekomstig karakter’. De verkenning kon het dreigingsbeeld uit de NRA niet bevestigen. Bij het project waren de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de Fiscale- Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie betrokken.

Het FEC-jaarverslag 2022: waardering uit (internationale) evaluaties én elkaar weer 'live' kunnen ontmoeten

Als Laura van Geest, voorzitter van de FEC-raad, het jaar in één woord mag samenvatten was 2022 het jaar van de (internationale) evaluaties. "De Nederlandse aanpak en de bijdrage van het FEC daarin zijn in 2022 met meerdere rapportages, ook vanuit internationaal perspectief, beoordeeld. Dat heeft belangrijke inzichten en lessen opgeleverd voor onze aanpak om de integriteit van de financiële sector te versterken."

 

 

Maatregelen tegen malafide stichtingen

Wie een stichting wil misbruiken voor criminele doeleinden heeft het tegenwoordig een stuk lastiger dan voorheen. Dit is het resultaat van het project Malafide Stichtingen. Door de combinatie van gemeenschappelijke bewustwording en een pakket aan maatregelen zijn de samenwerkende partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC) en een aantal op dit project aangesloten publieke en private partijen elk vanuit hun eigen positie beter in staat om malafide stichtingen van bonafide stichtingen te onderscheiden.

FEC-project brengt illegale cryptodienstverleners in kaart

Per 21 mei 2020 is het voor cryptodienstverleners die in of vanuit Nederland actief zijn, verplicht om zich bij De Nederlandsche Bank (DNB) te registreren. Deze registratieplicht is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Omdat er signalen waren dat cryptodienstverleners zonder de wettelijk benodigde registratie in of vanuit Nederland actief waren, is medio 2020 binnen het samenwerkingsverband van het Financieel Expertise Centrum (FEC) een project gestart om illegale aanbieders van cryptodiensten in beeld te brengen. Aan dit project namen DNB, FIOD, FIU-NL en het Openbaar Ministerie deel. Hoofddoel van het project was het zicht krijgen op mogelijk illegaal in Nederland opererende cryptodienstverleners en de aanpak daarvan.

FEC-Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken we aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee we de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen. Lees hierover en meer in het FEC-Jaarplan 2023.

Partners