Nieuwsarchief

FEC-Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken we aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee we de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen. Lees hierover en meer in het FEC-Jaarplan 2023.

International co-operation in the fight against financial and economic crime

The international network of the FEC was widely present during the well-attended Conference of Partnerships 2022 in Amsterdam. By meeting and sharing experiences, more than 120 organizations from more than 20 countries around the world work together for the integrity of the financial market. The Netherlands is strong in (international) co-operation in tackling financial and economic crime, according to the recent FATF evaluation report of the Netherlands “A key strength of the Dutch system lies on its robust domestic co-ordination and co-operation on AML/CFT issues at both the policy and operational levels and it is a leader in public-private partnership and information sharing to combat ML/TF”.

The FEC has organized the Conference of Partnerships 2022 together with RUSI/FFIS. See the aftermovie below for impressions of this conference.

Conference of Partnerships 2022 - YouTube

 

Leaders in public-private partnerships from over 20 countries discuss how to better fight financial crime

On 14 October, the Financial Expertise Center (FEC) and the Royal United Services Institute (RUSI) Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) international research programme co-hosted the '2022 Conference of Partnerships' at De Nederlandsche Bank main building in Amsterdam.
 
The event brought together leaders in public-private financial information-sharing
partnerships who are at the forefront of improving detection systems for financial crime in their respective jurisdictions.

Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door

In 2021 zijn de activiteiten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) verder geïntensiveerd en is de werkwijze gestroomlijnd. De synergie van de FEC-samenwerking is toegenomen, bij alle kerntaken, zowel bij de informatie‑uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum. Hierdoor zijn er meer signalen behandeld, zijn doorlooptijden verkort en leiden uitkomsten tot meer kennisdeling om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Lees meer in het FEC Jaarverslag 2021.

FEC jaarplan 2022 gepubliceerd

Met gepaste trots presenteren wij vandaag het FEC-jaarplan 2022. In dit plan leest u o.a. dat internationale samenwerking, gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto’s hoog op de agenda staan. Maar ook kennisdeling en informatieuitwisseling zijn in 2022 speerpunten van de samenwerking. Ook blijven we naast de lopende projecten, de uitkomsten van afgeronde projecten monitoren, om de effecten te maximaliseren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Zo komen we samen ook in 2022 verder. 

Graag nodigen we je uit om via onderstaande link het hele plan te lezen. 

Partners