Het FEC bestaat organisatorisch uit een FEC-raad en een FEC-eenheid. Dit is neergelegd in het Convenant FEC 2014. Andere niet in het Convenant genoemde organisatorische structuren, zoals de FEC-contactpersonen, het FEC Privacy Platform en het FEC-Informatieplatform en het FEC-TF-Analyseteam, spelen een cruciale rol in het FEC samenwerkingsverband.

FEC-partners en waarnemers

Binnen het FEC werken de publieke autoriteiten, ‘partners’, samen op basis van hun eigen (wettelijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor zover gerelateerd aan de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende zeven partners:

 • De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • De Belastingdienst
 • De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
 • De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL)
 • De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
 • Het Openbaar Ministerie (OM)
 • De Nationale Politie

Als waarnemers zijn de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie bij het FEC betrokken.

Private partijen

Vanuit de private sector wordt binnen het FEC samengewerkt met de volgende partijen:

 • ABN Amro;
 • ING;
 • NVB. als vertegenwoordiger van de banken;
 • Rabobank; en
 • De Volksbank.