De FEC-raad neemt de besluiten binnen het FEC en bestaat uit personen op bestuurlijk niveau. Besluiten binnen de FEC-raad worden genomen op basis van consensus en met inachtneming van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de partners.  De FEC-raad stelt een FEC-jaarplan en -jaarverslag vast. Het jaarplan sluit aan op activiteiten binnen de partner-organisaties en is gebaseerd op afspraken binnen het FEC. De FEC-raad draagt zorg voor de nodige capaciteit en middelen. De FEC-raad komt momenteel tenminste zes keer per jaar bijeen.

Leden FEC-raad

  • Mw. drs. L.B.J. (Laura) van Geest (voorzitter FEC-raad, AFM)
  • Dhr. dr. S.J. (Steven) Maijoor (vice-voorzitter FEC-raad, DNB)
  • Dhr. drs. H. (Harry) Roodbeen (Belastingdienst)
  • Dhr. drs. N.S.T. (Niels) Obbink (FIOD)
  • Mw. H.M. (Hennie) Verbeek - Kusters MA (Financial Intelligence Unit - Nederland)
  • Mw. J.C.J. (Hanneke) Ekelmans (Politie)
  • Dhr. mr. M. (Michiel) Zwinkels (Openbaar Ministerie)
  • Dhr. B. (Bas) de Wit (AFM)

Waarnemers FEC-raad

De directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën en de directeur Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn waarnemer in de FEC-raadvergaderingen.

  • Dhr. J.H. (Joost) Smits (Ministerie van Financiën)
  • Mw. drs. A. (Annemieke) van Dam MPA (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Partners