Doel

De FEC-samenwerking heeft als doel om de integriteit van de financiële sector te versterken en daarmee om de illegale geldstromen in en door Nederland terug te dringen. Het FEC beoogt financieel economische criminaliteit en ander niet‑integer gedrag in de financiële sector tegen te gaan.

Missie

De missie van het FEC is om de versterking van het financiële stelsel te realiseren door informatie, kennis en vaardigheden met elkaar te delen en uit te wisselen. Dit gebeurt tussen publieke partijen en van daaruit ook met de poortwachters in de publiek private samenwerking.

Het FEC heeft de volgende drie kerntaken:

  • Structurele informatie-uitwisseling
  • Kennisdelen via een kenniscentrum, en
  • Het gezamenlijk uitvoeren van programma’s, projecten en taskforces.