FEC-raad

Het bestuur van het FEC wordt gevormd door de FEC-raad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers en waarnemers van de FEC-partners op bestuurlijk niveau. Zitting in de FEC-raad is niet vrijblijvend van aard maar gebonden aan werk en resultaat. De raad komt ten minste drie keer per jaar bijeen.

Beslissingsbevoegdheid

De FEC-raad fungeert als beslissend orgaan en geeft sturing aan de FEC-eenheid. De raad beslist bij consensus met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de partners.

Leden FEC-raad

  • Mw. drs. L.B.J. (Laura) van Geest (voorzitter FEC-raad, AFM)
  • Dhr. drs. J.R. (Jos) Heuvelman MSc (vice-voorzitter FEC-raad, AFM)
  • Mw. E.E. (Ernestine) Meijer (De Nederlandsche Bank)
  • Dhr. mr. J. (Jos) de Blieck (Belastingdienst)
  • Dhr. drs. N.S.T. (Niels) Obbink (FIOD)
  • Mw. H.M. (Hennie) Verbeek - Kusters MA (Financial Intelligence Unit - Nederland)
  • Dhr. drs. G.J. (Gery) Veldhuis (Nationale politie)
  • Dhr. mr. A.R.E. (Guus) Schram (Openbaar Ministerie)

Voorzitter FEC-raad

De FEC-raad heeft uit zijn midden mevrouw Laura van Geest benoemd tot voorzitter van de FEC-raad (met ingang van 1 februari 2021).

Waarnemers FEC-raad

De directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën en de directeur Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn waarnemer in de FEC-raadvergaderingen. De FEC-raad kan daarnaast ook andere waarnemers  tot vergaderingen toelaten.

  • Dhr. J.H. (Joost) Smits (Ministerie van Financiën)
  • Mw. drs. A. (Annemieke) van Dam MPA (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Taken FEC-raad

Naast sturing geven aan de FEC-eenheid stellen de FEC-partners en -waarnemers ook een FEC-jaarplan en -jaarverslag op. Zij communiceren eveneens binnen de eigen organisatie welke afspraken er gemaakt worden binnen het FEC. De FEC-raad zet voor deze taken aangewezen managers en communicatieadviseurs in.

fec_vrouwe_justitia.jpg