Aanpak witwassen

In de strijd tegen witwassen is gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners onderling als met private partijen van cruciaal belang. Vanuit het FEC is de aandacht voor de aanpak van witwassen bijzonder hoog, gezien de maatschappelijke urgentie om deze vorm van financiële criminaliteit te bestrijden en om de integriteit van de financiële sector te versterken.

 

Witwassen Animatie

Hoe doen wij dit dan vanuit het FEC? In thematische projecten wordt samengewerkt in zowel publiek-publiek als publiek-privaat verband om zicht te krijgen op verschijningsvormen en methoden van witwassen. Deze worden indien mogelijk vertaald in red flags of indicatoren. Deze red flags en indicatoren kunnen op hun beurt weer zicht geven op geldstromen gerelateerd aan witwassen. Met deze kennis kunnen publieke en private partijen (poortwachters) maatregelen nemen om de barrières voor witwassen te verhogen en om witwassen te bestrijden. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn witwassen via beleggingsinstellingen en -ondernemingen, witwassen via uitbuitingssituaties en synthetische drugs. Daarnaast wordt gericht informatie uitgewisseld door de publieke partners in het informatieplatform over mogelijke witwasconstructies en door de publiek-private partners in de Serious Crime Taskforce, waar over subjecten en modus operandi in de zware georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Al deze activiteiten leveren kennis op die bruikbaar is voor onze partners en diverse andere partijen die zich richten op de aanpak van witwassen. Om die kennis zo breed mogelijk te delen worden kennisproducten ontwikkeld en organiseren we geregeld bijeenkomsten (zoals de FECademy’s) om een bepaald witwasthema te bespreken. Op die manier komen we in gezamenlijkheid tot een meer gerichte en effectieve aanpak van witwassen.

Partners