Taskforces

Binnen het FEC wordt samengewerkt in taskforces. In deze taskforces wordt door de publieke partners gericht beperkte informatie verstrekt aan private partijen om hen in staat te stellen relevante transacties te identificeren en zo nodig te melden bij de FIU-NL. Deze meldingen zijn voor de publieke partijen namelijk essentieel in het voorkomen en opsporen van (bepaalde vormen van) criminaliteit. Binnen het FEC kennen we de:

  • Serious Crime Taskforce: gericht op een effectieve wijze van verstrekken en delen van informatie over sleutelfiguren in de zware georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, ter ondersteuning van banken bij transactiemonitoring;
  • Terrorisme Financiering Taskforce: het mogelijk maken van de samenwerking tussen publieke en private partners ten behoeve van de preventieve en strafrechtelijke aanpak van Terrorismefinanciering.

Partners