Focus op financiële faciliteerders van de onderwereld in samenwerkingsverband SCTF

Politie, OM, FIU en FIOD werken in de Serious Crime TaskForce (SCTF) samen met de aangesloten banken ABN AMRO, ING, Rabobank, KNAB, Triodos bank en de Volksbank aan een effectieve aanpak van criminele financiële facilitators. Vanuit de politie heeft de Landelijke Recherche een coördinerende rol in dit inmiddels geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverband

SCTF Plaatje Deelnemers

Waarom is dit nodig?
De facilitators of brokers van de georganiseerde criminaliteit helpen grote misdaadondernemers met excessief geweld, corruptie en witwassen. Dit doen zij bijvoorbeeld door ingewikkelde verhullingsconstructies op te zetten binnen grote netwerken. Zware criminelen kunnen op deze manier hun transacties goed verhullen, wat het vaak zeer lastig maakt achter hun identiteit te komen. De samenwerking in SCTF-verband draagt bij aan de opsporing van en het beter in beeld krijgen van facilitators. Banken doen tegelijkertijd kennis en ervaring op om criminele patronen en geldstromen te herkennen.

Hoe werkt de samenwerking tussen de partijen?
De SCTF is, als publiek-privaat samenwerkingsverband met een focus op de aanpak van facilitators voor zware, georganiseerde criminaliteit, wereldwijd uniek. De samenwerking in SCTF-verband maakt het voor politie en FIOD mogelijk om - in afstemming met het OM - namen van natuurlijke of rechtspersonen die in beeld zijn door te geven aan de deelnemende banken. De banken kunnen die gegevens op hun beurt weer koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties, die worden gemeld bij de FIU en waar de FIU op hun beurt onderzoek naar doet. Wanneer de gegevens over de (inmiddels verdachte) transacties vanuit analyse door de FIU worden terug geleverd aan politie en FIOD, kunnen die een onderzoek starten. Belangrijk hierbij is dat het om subjecten gaat waarbij de reguliere strafvorderlijke weg niet meer mogelijk is. Vaak gaat het hier om subjecten waartegen geen verdenking is. Het selecteren van de in te brengen informatie gebeurt door de politie en FIOD onder gezag van het Openbaar Ministerie. Op deze wijze kan de meldketen zorgvuldig, effectief en gericht worden benut in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

SCTF Plaatje

Wat levert het op?
De SCTF heeft sinds de start in 2019 al verschillende successen behaald. Zo heeft de samenwerking geleid tot verschillende onderzoeken, honderden verdachte transacties, maar ook een verbeterde poortwachtersrol in het bankwezen. Daarnaast wordt binnen de taskforce veel belangrijke kennis opgedaan over fenomenen, bijvoorbeeld over hoe en waar ondergronds bankieren verweven raakt met de legale financiële sector.

Publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsprojecten
De SCTF is één van de samenwerkingsverbanden die onder de vlag van het Financieel Expertise Centrum (FEC) tot uitvoering is gekomen. Als samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector heeft het FEC een rol in de versterking van de integriteit van deze sector. Dit doet het FEC onder meer via publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsprojecten.

SCTF Infographic

Partners