Veel gestelde vragen

Kan ik bij het FEC aangifte doen van strafbare feiten?

Nee, het FEC behandelt geen aangiftes. Aangiftes kunt u indienen bij één van de organisaties die bij het FEC zijn aangesloten. Hebt u hier hulp bij nodig? Dan kunt u met het FEC contact opnemen.

Kan ik als consument een klacht indienen bij het FEC over fraude?

Nee, het FEC behandelt geen klachten. Dergelijke klachten kunt u indienen bij één van organisaties die bij het FEC zijn aangesloten.  Hebt u hier hulp bij nodig? Dan kunt u met het FEC contact opnemen.

Kan ik via het FEC stage lopen bij de overheid?

Het FEC organiseert alleen stages en detacheringen voor medewerkers van FEC-partners en –waarnemers bij de andere FEC-partners en -waarnemers. Bent u een medewerker van één van deze organisaties en heeft u interesse in een stage of detachering?  Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via mail fec@fec-partners.nl of via telefoonnummer 020-524 6120.

Kan ik via het FEC informatie delen met andere overheidsinstanties in een concrete zaak?

Het informatieplatform van het FEC biedt alleen de mogelijkheid voor de FEC-partners om onder bepaalde voorwaarden (persoons)gegevens in een concrete zaak uit te wisselen. 

Hoe kan ik als medewerker van een FEC-partner en -waarnemer op de hoogte blijven van FEC-activiteiten?

Vier maal per jaar brengt het FEC een interne nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt geplaatst op het intranet van de FEC-partners en -waarnemers en geeft inzicht in alle lopende activiteiten. Daarnaast is in elke organisatie een FEC-contactpersoon aangesteld die vragen over het FEC en haar activiteiten kan beantwoorden.

Waar kan ik de wettelijke basis van het FEC vinden?

Die is vastgelegd in het Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum, gepubliceerd in de Staatscourant van 7 februari 2014 (jaargang 2014, nummer 2351) en is op deze site te raadplegen.

Waarom zijn er naast de 7 partners nog 2 waarnemers bij het FEC?

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zorgen als waarnemers voor de aansluiting met politieke en beleidsmatige ontwikkelingen en geven invulling aan hun regierol bij het stroomlijnen van de handhavingsketen.

Wat zijn de taken van het FEC?

Het FEC creëert structurele informatie-uitwisseling tussen de FEC-partners, realiseert een kenniscentrum van, voor en door de FEC-partners op voor het FEC relevante kennisgebieden en voert projecten uit met het oog op concrete, operationeel bruikbare resultaten.

Waarop zien de in het FEC-Informatieplatform ingediende signalen?

Deze betreffen de betrouwbaarheid/integriteit van de financiële sector die bedreigd kan worden door onder meer witwassen van criminele gelden (in de vastgoedsector), illegaal bankieren, beleggingsfraude, fiscale fraude.

Zijn alle onderzoeksrapporten van het FEC openbaar?

Nee, in verband met de vertrouwelijkheid kan de FEC-raad besluiten om een onderzoeksrapport niet openbaar te maken.

 

Antwoord niet kunnen vinden?

Neem contact op met het FEC.

money-laundering-1963184_1920.jpg