Publicaties

Om de integriteit van de financiële sector te kunnen versterken ontplooit het FEC jaarlijks verschillende activiteiten. Zij doet daarvan uitvoerig verslag en rapporteert hierover aan verschillende ministeries.

Eigen organisatie

Het FEC wil ook zelf bijdragen aan de transparantie en integriteit van de sector. De werking van de eigen organisatie is daarom gedocumenteerd in een convenant en protocol. De plannen voor de toekomst worden vastgelegd in een jaarplan.

Publicatieoverzicht

Niet voor publicatie

Niet alle informatie en kennis waarover het FEC beschikt is geschikt voor publicatie. Dit kan bijvoorbeeld vanwege privacy redenen van betrokkenen het geval zijn of bij zaken die de staatsveiligheid of het landsbelang in gevaar brengen.

team-spirit-2448837_1920.jpg