Jaarverslag 2023: het FEC viert 25 jaar samenwerking en impact

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) bestond op 1 januari 2024 van 25 jaar. In een kwart eeuw van voortdurende samenwerking en innovatie heeft het FEC zich ontwikkeld tot een onmisbare speler in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Laura van Geest (voorzitter van de FEC-raad): "Waar ik gelukkig van word, is dat er na 25 jaar nog steeds muziek zit in de samenwerking. Oudgedienden nemen met pijn in hun hart afscheid en hun opvolgers brengen frisse energie en nieuwe ideeën met zich mee. In eigen land is er nog altijd veel animo bij zowel publieke als private partijen om aan te haken bij de FEC-samenwerking en in het buitenland wordt met bewondering gekeken naar onze samenwerking. " In het onderstaande bericht leest u meer over wat het FEC bereikt heeft in het afgelopen jaar.

Uitwisselen van informatie

In 2023 brachten de publieke partners in totaal 77 signalen in bij het FEC Informatieplatform, een lichte stijging ten opzichte van 2022. Deze toename was onder meer te danken aan signalen uit de projecten Misbruik van rechtspersonen en Illegale Trustdienstverlening. De groeiende betrokkenheid van partners blijft cruciaal voor het identificeren en delen van signalen met elkaar.

Samenwerken

Een andere kerntaak van het FEC is het samenwerken in diverse projecten, programma's en taskforces. Wat projecten betreft zijn in 2023 de volgende publieke en publiek-private projecten succesvol afgerond:  witwassen door bobi’s (quickscan), cryptodienstverleners, contanten, dividendstrippen, crypto, TBML automotive, malafide stichtingen en corruptie.

De publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) heeft dit jaar geleid tot verschillende onderzoeken, waarbij bijna 600 verdachte transacties met een totale waarde van 77 miljoen euro werden onderzocht. Ten aanzien van de aanpak van terrorismefinanciering zijn in het programma FEC-TF ook dit jaar relevante financiële netwerken in beeld gebracht. Daarnaast zijn in de publiek-private taskforce TF (TFTF) de inspanningen gericht geweest op ondersteuning van de deelnemende banken bij betere transactiemonitoring wat zich vertaalde in meer meldingen van relevante ongebruikelijke transacties.

Delen van kennis

De derde kerntaak van het FEC betreft het delen van kennis. Dat heeft het FEC dit jaar gedaan  met een reeks verschillende evenementen, waaronder vier reguliere FECademies, een FECacademy Summer School bestaande uit zes modules, en de pre-opening van het Fraude Film Festival. Daarnaast namen de FEC-leden deel aan seminars, congressen en conferenties en is kennis gedeeld in FEC-gremia als het FEC PPS Expertplatform, het FEC Communicatieplatform, het FEC Privacyplatform en het FEC Informatieplatform.

download

Partners