Aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten in FEC-samenwerking

Het aanpakken van illegale aanbieders van cryptodiensten in of vanuit Nederland, met het oog op het terugdringen van misbruik van die sector voor witwassen. Dit was het doel van het FEC-project ‘aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten’ waarin DNB, FIU, FIOD en OM het afgelopen jaar de krachten hebben gebundeld.

De FEC-partners vinden het belangrijk dat illegale dienstverlening wordt aangepakt, omdat hiermee het risico dat deze sector wordt gebruikt voor financieel economische criminaliteit, wordt teruggedrongen, maar ook met het oog op een eerlijk speelveld voor de gereguleerde aanbieders die opereren in de Nederlandse markt.

De publieke partners hebben het afgelopen half jaar tientallen signalen gedeeld van partijen die geen registratie bij DNB hebben aangevraagd en wel cryptodiensten aanbieden in of vanuit Nederland. Daarnaast heeft DNB geautomatiseerde zoekopdrachten ingezet om illegale aanbieders te identificeren. De publieke partners hebben deze signalen besproken, gecategoriseerd en een aanpak vastgesteld. De eerste illegale aanbieders zijn al aangeschreven.

Ook het eerste succes is behaald, namelijk een partij die vanuit het buitenland cryptodiensten in Nederland aanbiedt, is gestopt. De komende tijd worden alle signalen verder onderzocht en blijven de publieke partners zich inzetten om ervoor te zorgen dat de aanbieders zonder registratie stoppen met het aanbieden van diensten.

Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat in de Wwft een registratieplicht wordt opgenomen voor aanbieders voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire en aanbieders van bewaarportemonnees. De registratieplicht geldt voor aanbieders van dergelijke diensten die dit (i) bedrijfsmatig doen en (ii) in of vanuit Nederland doen. Aanbieders zonder een registratie moeten stoppen met het aanbieden van bovenstaande diensten in of vanuit Nederland.

Signalen over aanbieders van cryptodiensten die mogelijk in overtreding zijn kunt u ook melden bij DNB, via handhaving@dnb.nl.

Partners