FEC-partners vergroten samen met banken bewustzijn voor beleggingsfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Fiscale- inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) hebben in 2019 en 2020 gezamenlijk presentaties gegeven over het herkennen van beleggingsfraude aan medewerkers van banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Doel van de presentaties was om het bewustzijn voor beleggingsfraude te vergroten bij (groot)bankmedewerkers en te komen tot eerdere en betere detectie van (mogelijke) beleggingsfraude, met snellere interventie, waardoor (verdere) schade voor consumenten wordt voorkomen.

In het kader van deze publiek private samenwerking binnen het FEC is door ABN AMRO, ING Bank, FIOD en de AFM presentatiemateriaal ontwikkeld waarin ervaring met betrekking tot beleggingsfraude is gedeeld. Tijdens de diverse sessies is bovendien aandacht besteed aan de interne processen bij banken met betrekking tot het doen van een melding bij de AFM.

Groter bewustzijn voor beleggingsfraude

De samenwerking heeft geresulteerd in een groter bewustzijn voor beleggingsfraude en de mogelijkheid vermoedens van beleggingsfraude bij de AFM te melden. De banken nemen na de presentaties eerder contact op met de AFM. Door in een vroeg stadium een melding te doen, is de AFM in staat om eerder over te gaan tot onderzoek en handhaving, dan wel overdracht aan het OM. In een specifieke casus kon snel tussen de AFM en een bank worden geschakeld, waardoor de toezichthouder effectiever (via het opleggen en publiceren van een last onder dwangsom) kon optreden tegen een marktpartij die beleggers onjuist informeerde. Ook is gebleken dat door de banken zelf sneller onderzoek werd verricht naar mogelijke beleggingsfraude en eerder stappen werden ondernomen naar aanleiding van detectie, zoals het beëindigen van de klantrelatie.

Door middel van bijeenkomsten van het FEC blijven de presentaties gegeven worden en kunnen nieuwe inzichten op het gebied van beleggingsfraude met de FEC-partners worden gedeeld

Beleggingsfraude

Beleggingsfraude is een vorm van verduistering en/of oplichting. Diverse partijen zijn betrokken bij de aanpak van (vermoeden van) beleggingsfraude. Banken beschikken mogelijk over informatie die zou kunnen helpen om beleggingsfraude te detecteren door inzage in mutaties op rekeningen, transactiemonitoring en het ‘know your customer’ principe. De AFM richt zich bij haar aanpak van beleggingsfraude met name op de aanbieders van beleggingsproducten, waarbij de focus ligt op de informatieverstrekking richting consumenten. Bij een vermoeden van beleggingsfraude vindt overdracht aan FIOD/ Openbaar Ministerie (OM) plaats. De FIOD voert de opsporing uit. Strafvervolging ligt bij het OM.

Voor consumenten

Op de AFM-website geeft de AFM informatie over verschijningsvormen van beleggingsfraude en tips om schade te voorkomen: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/waarschuwing

Partners