Convenant FEC

De organisatie van het FEC bestaat uit een FEC-raad en een FEC-eenheid. Hoe deze organisatie en de samenwerking van de deelnemers is vormgegeven staat beschreven in het Convenant FEC 2014.

Ondertekening

De vertegenwoordigers van deelnemers aan het FEC hebben gezamenlijk hun handtekening gezet onder het Convenant FEC. Daarna is het gepubliceerd in de Staatscourant.

De ondertekende partijen van het convenant zijn:

  • De politie
  • De Financial Intelligence Unit Nederland
  • De Nederlandsche Bank
  • Het Openbaar Ministerie
  • De Stichting Autoriteit Financiële Markten
  • De belastingdienst
  • Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
  • Het ministerie van Financiën (FEC-waarnemer)
  • Het ministerie van Justitie (FEC-waarnemer)

Geldigheid en evaluatie

Het huidige Convenant FEC 2014 is op 1 januari 2014 in werking getreden. Het is voor onbepaalde tijd aangegaan. Na drie jaar wordt de uitvoering van het convenant door de FEC-waarnemers geëvalueerd. Die evaluatie wordt vervolgens elke drie jaar herhaald.

Als er na evaluatie wijzigingen in het convenant worden aangebracht of als de samenstelling van de FEC-raad wijzigt, dan wordt dit ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Uitbreiding aantal deelnemende organisaties in FEC-project Terrorisme financiering (TF)

Een van de projecten die in het FEC-jaarplan staat opgenomen is het FEC-project Terrorisme financiering (TF). Om een helder inzicht te krijgen in de financiering en gehanteerde financiële infrastructuur van terroristische organisaties, heeft de FEC-raad besloten om een aantal organisaties uit te nodigen om op grond van artikel 1, sub 3, van het Convenant FEC 2018, deel te nemen aan het FEC-project TF. De uitgenodigde organisaties zijn IND, Belastingdienst Douane, Belastingdienst toeslagen, AIVD, KMAR en Bureau Financieel Toezicht.

Voorwaarde voor deelname is dat óók de nieuwe deelnemers aan het FEC-project Terrorisme financiering, zich aan het Informatieprotocol FEC 2018 conformeren. De FEC-partners en de nieuwe deelnemende organisaties hebben hiertoe een addendum goedgekeurd.

team-spirit-2448837_1920.jpg