Over FEC

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector. Deze autoriteiten zijn actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging.

Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te bewaken en versterken. Zij bundelt met haar partners de krachten rond die financiële integriteit.

Om welke bedreigingen gaat het?

Voorbeelden van praktijken die de integriteit van de financiële sector aantasten liggen soms dicht bij huis. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Criminelen die de gegevens van uw bankpas proberen te misbruiken bij betaal- of bankautomaten (skimmen)
  • Illegaal opererende organisaties die op slinkse wijze uw creditcardgegevens proberen te achterhalen door zich voor te doen als uw eigen bank (phishing)
  • Schimmige aanbieders van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en leningen zonder financiële bijsluiter

Ook op breder maatschappelijk niveau zijn er talloze aandachtgebieden waarop het FEC zich richt of heeft gericht bij de uitvoering van haar taak als financiële integriteitsbewaker. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Witwaspraktijken
  • Vastgoedfraude
  • Identiteitsfraude
  • Hypotheekfraude
  • Beleggingsfraude
  • Cybercrime

Samenwerking

De gezamenlijke aanpak van de FEC-partners maakt het voor het FEC mogelijk om probleemgericht en slagvaardig op te treden. Het zorgt er bovendien voor dat maatregelen die genomen worden een breed effect hebben.

convenant.jpg