Strijd tegen witwassen blijft speerpunt FEC

De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. Voor het uitwisselen van informatie binnen het FEC is de komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) zeer welkom. Dit staat in het FEC jaarplan 2021 dat vandaag is gepubliceerd door de FEC-partners.

De maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de integriteit van de financiële sector te versterken blijft onverminderd groot. Een integer financieel stelsel is noodzakelijk voor onder andere het maatschappelijk vertrouwen, de stabiliteit, welvaart en reputatie van Nederland. Een financieel systeem dat criminelen faciliteert is funest voor de hele maatschappij.

Het FEC richt zich dit jaar onder andere op de aanpak van serious crime en illegale trustdienstverlening. Ook de innovaties in het betalingsverkeer zoals PSD2 hebben grote aandacht van het FEC, omdat criminelen gebruik maken van nieuwe betaalmogelijkheden om hun handelingen bewust te verhullen.

FEC Jaarplan 2021

 

team-spirit-2448837_1920.jpg