Informatieprotocol FEC 2011

Het Informatieprotocol FEC 2011 regelt de uitwisseling van informatie tussen de FEC-partners. Het protocol is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen alle partners en waarnemers van het FEC. Op 14 november is het protocol door de bestuurders van alle betrokkenen getekend. Het Informatieprotocol FEC 2011 is te vinden via deze link.

team-spirit-2448837_1920.jpg