FEC-partners in strijd tegen misbruik money transfers

FEC-partners in strijd tegen misbruik money transfers

Het Financieel Expertise Centrum (FEC)* heeft verschillende maatregelen voorgesteld om misbruik van money transfers tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB) onderzocht welke maatregelen effectief kunnen zijn ter voorkoming van misbruik van money transfers. De uitkomsten van het DNB-onderzoek zijn gedeeld met de Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren. De Regiopolitie Amsterdam-Amstelland verrichtte in samenwerking met het Openbaar Ministerie en DNB enkele opsporingsonderzoeken naar verdachte money transfers rondom criminele activiteiten.

DNB heeft geldtransactiekantoren waarop zij toezicht houdt via een brief op de hoogte gebracht van de drie belangrijkste maatregelen om misbruik van money transfers tegen te gaan: het goed opleiden van medewerkers, het uitvoeren van doeltreffende transactieanalyses en het verbeteren van de datakwaliteit. DNB zal in haar toezicht op geldtransactiekantoren extra letten op deze maatregelen en toetsen hoe deze in de organisatie worden toegepast.

De politie constateert op basis van haar onderzoeken dat het huidige proces rond money transfers, ondanks de aandacht door de geldtransactiekantoren, kwetsbaar blijft voor misbruik door criminelen.

Maatregelen

Medewerkers van geldtransactiekantoren dienen voor een goede uitvoering van hun taken op de hoogte te zijn van de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Hierdoor leren zij ongebruikelijke transacties beter (en vaker) herkennen.

Het uitvoeren van doeltreffende transactieanalyses is een tweede maatregel. Een geldtransactiekantoor is verplicht om de transacties van haar cliënten te onderzoeken. Alleen op die manier kunnen geldstromen beter in de gaten worden gehouden, zodat ongebruikelijke transacties sneller zijn te herkennen. DNB verwacht van geldtransactiekantoren dat zij dergelijk onderzoek periodiek uitvoeren, waardoor zij beter passende maatregelen kunnen nemen.

Als laatste is het verbeteren van de datakwaliteit van de transacties noodzakelijk. Om doeltreffende analyses te kunnen uitvoeren in het van belang dat de data van goede kwaliteit is. De invoer van klant- en transactiegegevens dient nauwkeurig, compleet en steeds op de zelfde manier te gebeuren.

Schakel

De politie constateert naar aanleiding van haar onderzoek dat geldtransactiekantoren in beeld blijven komen als schakel binnen de geldstroomnetwerken rond de handel in verdovende middelen, witwassen en oplichting. Zolang er aan de balie van een geldtransactiekantoor een zekere anonimiteit kan blijven bestaan zullen criminelen er misbruik van blijven maken. En zullen geldtransactiekantoren dus de belangstelling van politie en justitie krijgen. 

De criminele activiteiten gaan vaak buiten een kantoor, op straat, verder: de openbare orde component! De politie signaleert dat medewerkers van geldtransactiekantoren die kritisch kijken naar dat wat er op straat gebeurt en die de verbinding zoeken met de politie beter in staat zijn witwassers buiten de deur te houden.

Project ‘Misbruik Money Transfers’

Het aanbieden van money transfers brengt hoge risico’s met zich mee. Een geldtransactiekantoor kan (ongewild) betrokken raken bij het witwassen van geld of bij de financiering van terrorisme. Het grote aantal transacties en de vele, wisselende opdrachtgevers verhogen dit risico. Daarom is het FEC in 2010 gestart met het project ‘Misbruik Money Transfers’. In dit project werkten de FEC-partners DNB, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en Openbaar Ministerie samen. Hoewel er momenteel nog een paar politieonderzoeken lopen is het project met het naar buiten brengen van bovengenoemde maatregelen afgerond.


* Het FEC is een samenwerkingsverband van 
DNB, AFM, politie, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en AIVD. De Ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie nemen in het FEC deel als waarnemer. Doel van het FEC is het versterken van de integriteit van de financiële sector.

convenant.jpg