Het Financieel Expertise Centrum heeft het Jaarverslag 2010 op haar website gepubliceerd

Door samenwerking met andere FEC-partners wordt de individuele taakuitvoering van iedere FEC-partner versterkt. Aan de verdere verbetering van de samenwerking is in 2010 hard gewerkt.

Dit leverde concrete resultaten op. De 'red flags' uit het rapport Vastgoed zijn geactualiseerd en op de website van het FEC gepubliceerd. Voor de aanpak van beleggingsfraude is een interventiestrategie ontwikkeld. Ten aanzien van de gezamenlijke aanpak van terrorismefinanciering, cybercrime en misbruik van money transfers zijn afspraken gemaakt die de basis vormen voor concrete en operationele samenwerking in het komende jaar.

Het volledige Jaarverslag 2010 is te vinden onder publicaties.

money-laundering-1963184_1920.jpg