FEC actualiseert risico-indicatoren vastgoedfraude

FEC actualiseert risico-indicatoren vastgoedfraude

21 juli 2010

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft de risico-indicatoren die kunnen duiden op mogelijk misbruik van vastgoedtransacties geactualiseerd. Het doel van deze actualisering is het werkbaar houden van deze zogenaamde red flags voor de partners van het FEC en voor organisaties die nauw betrokken zijn bij  vastgoedtransacties, aangezien de criminele markt zich continue ontwikkelt en daarom continue alertheid is geboden. Nieuwe red flags zijn toegevoegd,
een aantal is aangescherpt en een viertal is geschrapt. Tot deze conclusie kwam het FEC na een rondgang langs de partners van het FEC en een aantal professionele partijen.

Vooral rondom de processtap ‘financiering door financiële ondernemingen’ heeft een uitbreiding van het aantal red flags plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de indicatie dat een persoon meerdere malen in korte tijd bij het Bureau Krediet Registratie is getoetst óf dat er meerdere keren een Nationale Hypotheek Garantie is verstrekt ten behoeve van dezelfde persoon, kan duiden op misbruik. Bij de red flags voor notarissen is daarentegen een tweetal red flags geschrapt met betrekking tot ABC-transacties; het niet hebben van financiering voor de aankoop door B in een ABC-transactie is in de praktijk gebruikelijk. B betaalt immers de koop van het onroerend goed van A met de opbrengst uit de verkoop aan C.

Red flags bieden handvatten om mogelijk misbruik bij vastgoed te signaleren. Tevens worden ze door de partners in het FEC, en ook door professionele partijen die bij vastgoed zijn betrokken (zoals financiële ondernemingen, pensioenfondsen en overige zakelijke dienstverleners) als nuttig ervaren. De red flags zijn geïntroduceerd in de FEC-rapportage Project Vastgoed (2008).
De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek is dat partijen die betrokken zijn bij vastgoedtransacties scherper moeten letten op signalen van verdachte handelingen om
vastgoedfraude te voorkomen.

Voor de actualisering van de red flags verwijzen wij u verder naar de website:
http://www.fec-partners.nl/media_dirs/2/media_files_data/red_flags_misbruik_vastgoed_actualisering_2010.pdf

 

hammer-719066_1920.jpg