FEC legt accent op voorkoming misbruik vastgoed en bestrijding witwassen in 2010

In de vandaag op haar website gepubliceerde ‘Kernpunten uit het Jaarplan 2010’ benoemt het Financieel Expertise Centrum (FEC) de onderwerpen waar het FEC en haar partners het komende jaar aandacht aan gaan besteden.

Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed. Hiermee wordt onder meer een vervolg gegeven aan het FEC-rapport uit 2008 over vastgoed. Ook de bestrijding van witwassen staat hoog op de agenda en vormt een rode draad door alle onderwerpen die het FEC heeft benoemd voor 2010.

Andere onderwerpen waar het FEC aandacht aan besteedt in 2010 zijn de aanpak van cybercrime (vooral bij internetbankieren en effectenordering via internet), het voorkomen van beleggingsfraude door aanbieders van beleggingsproducten en ongeoorloofde fiscale verschuivingen met effectendepots en het terugdringen van het gebruik van money transfers door criminelen en terrorismefinanciering.

Tot slot blijven de partners net als in 2009 nauwlettend kijken naar de gevolgen van de financiële crisis voor de integriteit van de financiële sector. Het Jaarplan FEC 2010 staat op www.fec-partners.nl. Hierop is eveneens het Jaarverslag 2009 geplaatst.

Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie.

hammer-719066_1920.jpg