FEC-partners constateren misbruik effecten depots

FEC-partners constateren misbruik effectendepots 

9 januari 2009 

Het misbruik van overboekingen tussen effectendepots heeft de aandacht van de partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC).

Een depot-overboeking is een reguliere dienst die door financiële ondernemingen wordt aangeboden om posities in effecten tussen rekeningen over te boeken. Dit gebeurt buiten de beurs om.

Een depot-overboeking is echter niet zichtbaar op de aan het effectendepot gekoppelde bankrekening. Dit maakt depot-overboekingen gevoelig voor misbruik.

Financiële ondernemingen die voor cliënten depot-overboekingen verrichten moeten er voor zorgen dat zij niet bewust of onbewust meewerken aan misbruik voor fiscale doeleinden van effectendepots.

De FEC-partners hebben geconstateerd dat depot-overboekingen regelmatig worden ingezet om verliezen die geleden zijn bij privébeleggingen te presenteren als fiscaal aftrekbare ondernemingsverliezen, en bij gerealiseerde winsten precies andersom.

De sterke fluctuaties van aandelenkoersen als gevolg van de financiële crisis vergroten de risico´s op misbruik van depot-overboekingen. Ook de Financial Action Task Force vestigt in haar recente rapport ´Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector` (www.fatf-gafi.org) de aandacht op de risico's bij dergelijke 'over the counter' transacties.

Naast de inzet op preventieve maatregelen wordt er door de FEC-partners ook opgetreden tegen feitelijk misbruik. Recentelijk heeft de rechtbank in een zaak, die door de FIOD-ECD was onderzocht en door het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie vervolgens aangebracht, gevangenisstraf en een forse boete opgelegd. Volgens de rechtbank schaadt het bewezen feit het vertrouwen dat derden in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van dergelijke geschriften moeten kunnen stellen.

Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD-ECD, Openbaar Ministerie en Politie.

2013_530984_fec_logo_pms307.jpg