FEC-partners pakken gezamenlijk beleggingsfraude aan

De partners in het Financieel Expertise Centrum (FEC) werken intensief samen in de aanpak van beleggingsfraude. Door goede samenwerking willen de partners niet alleen de detectie en handhaving op dit gebied verbeteren, maar juist ook beleggingfraude zoveel mogelijk voorkomen. Dit bleek vandaag tijdens het middagcongres “Beleggen in gebakken lucht”. Diverse sprekers op dit congres gingen in op de aanpak van beleggingsfraude in FEC-verband.

Het FEC doet onderzoek naar de indicatoren die een rol kunnen spelen bij het herkennen van beleggingsfraude. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de FEC-partners de preventie en detectie van beleggingsfraude verbeteren. Ook het Openbaar Ministerie en de FIOD-ECD onderschrijven het belang hiervan, zo bleek uit de bijdragen van Henk van de Werff, Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie/Functioneel Parket, en Fred van Rooijen, teamleider FIOD-ECD. Tevens gaf Van Rooijen aan dat de Belastingdienst geïnteresseerd is in de herkomst van het belegde vermogen.

Steven Maijoor, directeur Autoriteit Financiële Markten (AFM): “Een gewaarschuwde markt telt voor twee. Daarom stopt onze aanpak niet bij het opleggen van een maatregel aan een overtreder, maar is ook het voorlichten van de markt een belangrijke taak”. Johan Barnard, plaatsvervangend directeur Financiële Markten van het ministerie van Financiën, gaf aan ook voor zijn ministerie een rol te zien bij de aanpak van beleggingsfraude. Daarnaast wees hij op de alertheid en weerbaarheid van de burger.

Het FEC is een samenwerkingsverband van de AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD-ECD, Openbaar Ministerie en Politie. Directeur Joanne Kellermann van DNB is voorzitter van de FEC-raad. De FEC-raad bestaat uit de vertegenwoordigers van de partners op bestuurlijk niveau. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie zijn waarnemer in de vergaderingen van de FEC-raad.

money-laundering-1963184_1920.jpg