Intensievere samenwerking overheid en banken op Trade Based Money Laundering en Mensenhandel

Overheidspartijen en banken gaan het komend jaar extra inzetten op de aanpak van mensenhandel en Trade Based Money Laundering. Dat is één van de uitkomsten van afspraken tussen banken verenigd in de NVB en de publieke partners in het Financieel Expertise Centrum (FEC). Ook zijn afspraken gemaakt om de publiek-private samenwerking in de strijd tegen witwassen nog effectiever te maken.

Het doel is het optimaliseren van kennisontwikkeling in FEC-verband om zo de intelligencepositie van alle FEC-partners en betrokken private partijen te versterken. Hierdoor kunnen partijen betere beslissingen nemen in hun eigen taakdomein: toezichtinterventies, fiscale onderzoeken, opsporingsonderzoeken en vervolging. Banken kunnen de verworven kennis gebruiken voor aanscherping van cliëntenonderzoeken en transactiemonitoring.

In februari zijn de projecten op Trade Based Money Laundering (TBML) en Mensenhandel van start gegaan, waarin de nieuwe aanpak is geïntegreerd. In de toekomst zullen meer onderwerpen worden gestart.

Deze gezamenlijke aanpak vindt uiteraard altijd plaats binnen de kaders van de wet. Ook is gegarandeerd dat deze samenwerking en de eigen taken, verantwoordelijkheden en expertises in een juist evenwicht naast elkaar bestaan.

fec_vrouwe_justitia.jpg