FEC partners presenteren het jaarverslag 2019

Het vandaag op de website en LinkedIn gepubliceerde jaarverslag 2019 bevat een overzicht van waaraan het Financieel Expertise Centrum (FEC), op onderdelen ook in samenwerking met betrokken private partijen, het afgelopen jaar haar aandacht heeft besteed.

Witwassen en ondermijning
De aanpak van witwassen stond onveranderd hoog op de agenda, zo blijkt ook uit het verslag.  Eén van de activiteiten die daaraan bijdragen is de Serious Crime Taskforce. Hiermee wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit vormgegeven, samen met private partijen. In 2020 worden verdere stappen gezet in de publiek-private samenwerking op dit onderwerp.

FEC voor werken als één overheid
Vanuit het FEC is in 2019 specifieke aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak voor het versterken van de integriteit in de trust sector. Ook de (controle op de) stroom aan contanten en de digitalisering van de financiële sector worden onderzocht, nu die een bedreiging kunnen vormen voor de integriteit van het financiële stelsel. Voor het bestrijden van terrorismefinanciering loopt binnen het FEC een permanent programma. En de FEC-partners wisselen op continue basis informatie uit, om elkaar te versterken ten behoeve de integriteit van het financiële stelsel en daaraan te werken als één overheid.

FEC in samenwerking met private partijen
Samen met private partijen lopen er projecten voor de aanpak van malafide gebruik van stichtingen, van corruptie en van beleggingsfraude. En er zijn taskforces ingericht voor de bestrijding van Terrorismefinanciering en Serious Crime (hierboven al even genoemd).

Tot slot; het belang en de kracht van de FEC-samenwerking heeft in 2019 ook internationaal de aandacht getrokken. Met de meer dan 20 jaar aan kennis en ervaring die we binnen het FEC hebben opgedaan, kunnen we als inspiratie dienen voor samenwerkingsverbanden elders in de wereld. Ook zo werken we aan de versterking van de integriteit van het financiële stelsel.

 

 

hammer-719066_1920.jpg