FEC-Jaarplan 2020

De FEC-partners hebben het  FEC jaarplan 2020 gepubliceerd waarin de activiteiten die de partners in 2020 gezamenlijk willen oppakken worden gedeeld.

Speerpunten 2020

Er wordt door de FEC-partners gestreefd naar een resultaatgerichte gezamenlijke en gecoördineerde aanpak ter bestrijding van concrete vormen van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag in de financiële sector. De speerpunten hierbij voor 2020 zijn de aanpak witwassen, ondermijning, Terrorismefinanciering en de Publiek Private Samenwerking. 

Lees het FEC jaarplan 2020 voor een volledige beschrijving van de aanpak en de gezamenlijke  projecten.

individuele_projectrapportages_.jpg