Publicatie FEC jaarverslag 2018

Het FEC nodigt u graag uit tot het lezen van het FEC jaarverslag 2018, dat een weergave op hoofdlijnen biedt van de diverse activiteiten en resultaten die we met elkaar hebben ondernomen, respectievelijk bereikt in 2018. Zo kunt u zien dat meerdere projecten erop gericht zijn op kennisdeling en samenwerking op diverse thema’s, zoals Terrorismefinanciering, commercieel vastgoed en corruptie, die mede tot doel hebben om de meldketen effectiever te maken en daarmee ook gezamenlijk de integriteit van de financiële sector te versterken.

individuele_projectrapportages_.jpg