Publicatie FEC jaarplan 2019

De FEC-partners hebben het  FEC jaarplan 2019 gepubliceerd waarin de activiteiten die de partners in 2019 gezamenlijk willen oppakken worden gedeeld.

Speerpunten 2019

Er wordt door de FEC-partners gestreefd naar een resultaatgerichte gezamenlijke en gecoördineerde aanpak ter bestrijding van concrete vormen van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag in de financiële sector. De speerpunten hierbij voor 2019 zijn informatie-uitwisseling, Terrorisme Financiering en de Publiek Private Samenwerking. 

Lees het FEC jaarplan 2019 voor een volledige beschrijving van de aanpak en de gezamenlijke  projecten.

money-laundering-1963184_1920.jpg