Publicatie FEC jaarplan 2018

De FEC-partners hebben het  FEC jaarplan 2018 gepubliceerd waarin de activiteiten die de partners in 2018 gezamenlijk willen oppakken worden gedeeld.

Speerpunten 2018

Er wordt door de FEC-partners gestreefd naar een resultaatgerichte gezamenlijke en gecoördineerde aanpak ter bestrijding van concrete vormen van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag in de financiële sector. De speerpunten hierbij voor 2018 zijn informatie-uitwisseling, Terrorisme Financiering en de Publiek Private Samenwerking. 

Lees het FEC jaarplan 2018 voor een volledige beschrijving van de aanpak en de gezamenlijke  projecten.

2013_530984_fec_logo_pms307.jpg