Publicatie FEC-jaarplan 2017

De FEC-partners hebben het FEC jaarplan 2017 gepubliceerd waarin de activiteiten die de partners in 2017 gezamenlijk willen oppakken worden gedeeld.

Speerpunten 2017

Er wordt door de FEC-partners gestreefd naar een resultaatgerichte gezamenlijke en gecoördineerde aanpak ter bestrijding van concrete vormen van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

Informatie-uitwisseling
De informatie-uitwisseling is de kern van het FEC en zijn eerste prioriteit. De informatie-uitwisseling moet worden gekoesterd en waar mogelijk versterkt omdat de uitwisseling van gegevens over (actuele) ontwikkelingen en bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector een essentiële bijdrage levert aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen, naast de rol die het vervult bij de uitvoering van de wettelijke taken van de afzonderlijke FEC-partners. Dit jaar wordt de focus gelegd op het efficiënter maken van de informatie-uitwisseling. De verwachting is dat hierdoor in 2017 de doorlooptijden van signalen worden verkort met als gevolg sneller inzicht in de behaalde effecten en resultaten en een versterking van de integrale aanpak.

Lees het FEC jaarplan 2017 voor een volledige beschrijving van de aanpak en de gezamenlijke  projecten.

money-laundering-1963184_1920.jpg