Frank Elderson per 1 november 2016 voorzitter FEC

Frank Elderson, directielid van De Nederlandsche Bank (DNB), is met ingang van 1 november 2016 gekozen tot voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Frank Elderson volgt hiermee Harman Korte op die vanaf 1 oktober 2014 het voorzitterschap op zich nam.

Het FEC samenwerkingsverband bestaat uit AFM, DNB, Belastingdienst, FIOD, politie, het OM en de FIU en heeft als doel het versterken van de integriteit in de financiële sector. Het bestuur wordt gevormd door de FEC-raad. Frank Elderson neemt sinds november 2014 zitting in de raad namens DNB. Door de overige leden is hij verkozen tot nieuwe voorzitter. Het FEC spreekt hierbij gelijktijdig zijn grote waardering uit voor de inzet van Harman Korte. Het vertrek van Harman Korte als voorzitter hangt samen met de eerdere aankondiging dat hij per 1 november 2016 terugtreedt uit het bestuur van de AFM.

Mr. Frank Elderson is sinds 1 juli 2011 directeur van De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen, het toezicht horizontale functies en integriteit en juridische zaken. Daarnaast is hij directeur nationale resolutie-autoriteit.  

team-spirit-2448837_1920.jpg