Publicatie FEC-jaarverslag 2015 & FEC-jaarplan 2016

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een multidisciplinair samenwerkingsverband dat als doel heeft de integriteit van de financiële sector te versterken. De afgelopen jaren heeft de samenwerking in het FEC bijgedragen aan een meer effectieve en efficiënte taakuitvoering van de afzonderlijke FEC-partners, en ons in staat gesteld doeltreffender gezamenlijk op te treden als één overheid in de strijd tegen niet-integer gedrag in de financiële sector. In het FEC-jaarverslag 2015 kun je lezen binnen welke onderwerpen en thema’s de FEC-partners in 2015 heeft samengewerkt met de FEC-partners en welke resultaten daarbij zijn geboekt.

In 2016 wordt de informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen de partners onverminderd voortgezet. Er worden nieuwe thema’s geëxploreerd zoals witwassen gerelateerd aan migratiecriminaliteit en integriteit van de financiële sector op de BES-eilanden. Daarnaast loopt de samenwerking tussen de FEC-partners op bestaande actuele thema’s, zoals Terrorismefinanciering door in 2016. Vanuit de visie dat de integriteit van de financiële sector niet slechts een zaak van publieke partijen is, wordt in 2016 aan de samenwerking van de FEC-partners met de bankensector een vervolg gegeven. Meer informatie over de plannen van het FEC in 2016, lees je in het FEC-jaarplan 2016.

team-spirit-2448837_1920.jpg