Harman Korte nieuwe voorzitter FEC-raad

Harman Korte, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is met ingang van 1oktober 2014 gekozen tot voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC), eensamenwerkingsverband tussen organisaties die actief zijn op het gebied van toezicht, controle,opsporing en vervolging in de financiële sector. Harman Korte volgt Joanne Kellermann, directielidvan de Nederlandsche Bank (DNB), op die sinds 2008 voorzitter is van het FEC.

Het FEC heeft als doel het versterken van de integriteit in de financiële sector. Naast de AFM en DNB zijn ook de Belastingdienst, de FIOD, de politie, het OM en de FIU partner van het FEC. Het bestuur wordt gevormd door de FEC-raad, Harman Korte neemt namens de AFM zitting in de raad sinds juni 2012. Door de overige leden is hij verkozen tot nieuwe voorzitter per 1 oktober 2014. Het FEC spreekt gelijktijdig zijn grote waardering uit voor de inzet van mevrouw Kellermann als voorzitter van de FEC-raad sinds 2008.

Het vertrek van mevrouw Kellermann als voorzitter hangt samen met haar eerdere aankondiging dat zij per 1 november 2014 zich niet opnieuw beschikbaar stelt voor een termijn als directielid van DNB.

Harman Korte is sinds 1 november 2012 bestuurslid van de AFM. Binnen het AFM bestuur is hij ondermeer verantwoordelijk voor integriteitstoezicht.

money-laundering-1963184_1920.jpg