FEC jaarverslag 2013, samenwerken als één overheid

De doelstelling van het FEC, het versterken van de integriteit van de financiële sector, is onverminderd actueel gebleken. De FEC-raad heeft hieraan in 2013 de ambitie toegevoegd: Samenwerken als één overheid; resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector. Hierdoor heeft een verdieping van de FEC-samenwerking plaatsgevonden.

In 2013 is het aantal ingebrachte signalen ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Wel zijn de ingebrachte signalen complexer van aard geworden. Dit heeft mede geleid tot een toename van het aantal datarooms.De uiteindelijke adviezen die door het FEC zijn gegeven op deze signalen hebben onder meer geleid tot aangiften die een strafzaak tot gevolg hebben, bestuurlijke maatregelen (boetes) die door toezichthouders worden opgelegd, beëindiging van overtredingen, het niet betrouwbaar verklaren van bestuurders bij financiële ondernemingen en afwijzing van vergunningen door toezichthouders.

Verder heeft de Publiek Private Samenwerking van het FEC met een aantal banken in 2013 meer vorm gekregen. De structuur wordt uitgedacht en neergezet waardoor de uitwisseling van trends en modus operandi over belangenverstrengeling op het gebied van commercieel vastgoed, nieuwe betaalmethoden en faillissementsfraude met een aantal banken in de loop van 2014 van start kan gaan.

Internationale samenwerking is essentieel voor het versterken van de integriteit van de financiële sector. Daarom is met de Financial Crime Information Network (FIN-NET) van de National Crime Authority (NCA) in het Verenigd Koninkrijk afgesproken minstens zes keer per jaar informatie uit te wisselen over trends en onderzoeksmethoden. In dit kader is met FIN-NET gesproken over de bestrijding van carrouselfraude, mysterie shoppen en het opsporen van internationaal vervoer van contant geld.

Het volledige jaarverslag is te vinden via deze link.

hammer-719066_1920.jpg