Informatieprotocol FEC 2014

Op 14 maart 2014 is het Informatieprotocol FEC 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit protocol vervangt het eerder gepubliceerde Informatieprotocol FEC 2011 en is onder meer aangepast naar aanleiding van de toetreding van FIU-Nederland tot het FEC en het uittreden van de AIVD. Het Informatieprotocol FEC 2014 is per 1 januari 2014 in werking getreden en legt de manier vast waarop FEC-partners informatie uitwisselen.

Download FEC-Informatieprotocol 2014 (PDF)

convenant.jpg