FEC jaarverslag 2012; verdere toename aantal signalen

Het FEC jaarverslag 2012 laat een verdere toename in het aantal signalen zien dat door de FEC-partners is ingebracht. Het betrof zowel een kwantitatieve als kwalitatieve toename die varieerden van eenvoudige tot complexe verzoeken van FEC-partners. De uiteindelijke adviezen die door het FEC zijn gegeven op deze signalen hebben onder meer geleid tot aangiften die een strafzaak tot gevolg hebben, bestuurlijke maatregelen (boetes) die door toezichthouders worden opgelegd, beëindiging van overtredingen, het niet betrouwbaar verklaren van bestuurders bij financiële ondernemingen en afwijzing van vergunningen door toezichthouders.

Daarnaast zijn er in 2012 goede vorderingen geboekt op projecten die het FEC zelf heeft geïniteerd zoals de evaluatie van de uitkomsten National Threat Assessment witwassen, integriteitsrisico's vastgoed pensioenfondsen, identiteitsfraude, hypotheekfraude, terrorismefinanciering, beleggingsfraude, cybercrime, misbruik money transfers, handel in rechtspersonen en facilitators.

Het volledige jaarverslag is te vinden via deze link

team-spirit-2448837_1920.jpg