Uitbreiding aantal deelnemende organisaties in FEC-project Terrorisme financiering (TF)

Een van de projecten die in het FEC-jaarplan 2012-2014 voor het jaar 2013 staat opgenomen is het FEC-project Terrorisme financiering (TF). Om een helder inzicht te krijgen in de financiering en gehanteerde financiële infrastructuur van één specifieke terroristische organisatie, heeft de FEC-raad besloten om een aantal organisaties uit te nodigen om op grond van artikel 1, sub 3, van het Convenant FEC 2009, deel te nemen aan het FEC-project TF. De uitgenodigde organisaties zijn IND, NCTV, Douane en FIU-Nederland. De uitbreiding van de samenwerking met nieuwe organisaties binnen het FEC-project TF is vastgelegd in een addendum Convenant FEC 2009, dat is goedgekeurd door de FEC-partners.

Voorwaarde voor deelname is dat óók de nieuwe deelnemers aan het FEC-project Terrorisme financiering, zich aan het Informatieprotocol FEC 2011 conformeren. De FEC-partners en de nieuwe deelnemende organisaties hebben hiertoe een addendum Informatieprotocol FEC 2011 goedgekeurd.

fec_vrouwe_justitia.jpg