Information nodes in the Dutch security sector, finding problems and opportunities when facilitating inter-organizational information exchange'

In de afstudeerscriptie 'Information nodes in the Dutch security sector, finding problems and opportunities when facilitating inter-organizational information exchange' vraagt Bas Diender zich af met welke aspecten rekening gehouden moeten worden bij het opzetten van een informatieknooppunt. Daarnaast kijkt hij hoe de Nederlandse veiligheidssector kan leren van eerder opgedane ervaringen bij het opzetten van nieuwe informatieknooppunten. Hiervoor heeft Diender een zestal informatieknooppunten onderzocht, waaronder het FEC. Er is onder meer een factsheet opgesteld over het FEC die terug te vinden is op pagina 70 van de afstudeerscriptie.

Bas Diender is met deze scriptie afgestudeerd als master 'Content and Knowledge Engineering' aan het Institute of Information and Computing Sciences van de Universiteit Utrecht.

money-laundering-1963184_1920.jpg