Wijzigingswet financiële markten 2014

Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 maakt onderdeel uit van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten. Uitgangspunt daarbij is dat jaarlijks alle wijzigingen op het terrein van de financiële markten in één wetsvoorstel worden opgenomen. Het wetsvoorstel heeft een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2014. Joanne Kellermann heeft hier als voorzitter FEC-raad namens de FEC-partners op gereageerd (http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2014, http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2014/reacties).

team-spirit-2448837_1920.jpg