Weten hoe het Financieel Expertise Centrum werkt? Download het Informatieprotocol FEC 2019.

> Meer

Welkom op de website van het Financieel Expertise Centrum

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit doet het FEC door preventief en actief op te treden tegen dreigingen die deze integriteit aan kunnen tasten.

Het FEC heeft daarnaast een belangrijke taak op het gebied van voorlichting en informatievoorziening. Door inzichten, kennis en vaardigheden van de FEC-partners en –waarnemers onderling uit te wisselen kan het FEC effectief en efficiënt handelen. Een gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om probleemgericht op te treden en een breed effect te hebben.

Dit zijn de FEC-partners

Dit zijn de FEC-waarnemers