Samenwerken als één overheid voor het versterken van de integriteit in de financiële sector

Het Financieel Expertise Centrum (FEC)

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit gebeurt in het FEC door inzichten, kennis en vaardigheden van de FEC-partners en waarnemers onderling uit te wisselen, ook via voorlichting en interne/externe communicatie. Een betere informatiepositie en een gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om scherper probleemgericht op te treden en een breed effect te bereiken. Daarmee wordt financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag effectiever voorkomen en bestreden.

Kerntaken

Informatie Uitwisseling (2)

Informatie-uitwisseling

Het FEC heeft een informatieplatform waarin voortdurend signalen over mogelijke integriteitsissues worden uitgewisseld. Daarmee wordt informatie over eventuele misstanden door personen of bedrijven gedeeld. In de FEC Publiek Private Samenwerking (FEC PPS) vindt er informatie-uitwisseling plaats binnen taskforces.

Lees meer
Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kennisdelen en expertise ontwikkelen is een kerntaak van het FEC. Dit gebeurt permanent via onderlinge contacten, door samenwerking tussen de FEC partners, het organiseren van kennisbijeenkomsten of via de diverse gremia en platforms van het FEC, zowel tussen publieke partijen als tussen private en publieke partijen (FEC PPS).

Lees meer
Puzzel

Projecten

Binnen het FEC wordt door de FEC-partners gezamenlijk projecten uitgevoerd op uiteenlopende thema’s/fenomenen met als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten. Als één overheid werken vele experts vanuit de verschillende FEC partners samen in diverse projectgroepen. Dit gebeurt ook in de publiek-private samenwerking (FEC PPS) om de poortwachters te versterken.

Lees meer
Pps

FEC publiek private samenwerking

In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de NVB en de 4 grootbanken als vaste partners. De FEC PPS is ook gericht op de 3 kerntaken van informatie-uitwisseling, het fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van projecten. De informatie-uitwisseling gebeurt in de taskforces, namelijk de Serious Crime Taskforce en de Taskforce Terrorismefinanciering. Het FEC-kenniscentrum is ook actief voor de PPS. En de kennisontwikkeling vindt plaats in projecten. Met deze kerntaken wordt vanuit de FEC PPS stevig ingezet op het terugdringen van criminele geldstromen. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld (samen effectief) gericht op thema’s kiezen voor kennisontwikkeling, samenwerking in de uitvoering (via koppelvlakken) en communicatie.

Lees meer

Uitgelicht

Taskforces

Taskforces

Binnen het FEC wordt ook samengewerkt in taskforces. In deze taskforces wordt door bepaalde publieke partners gericht en beperkte informatie verstrekt aan private partijen om hen in staat te stellen relevante transacties te identificeren en zo nodig te melden bij de FIU-NL. Deze meldingen zijn voor de publieke partijen essentieel in het voorkomen en opsporen van (bepaalde vormen van) criminaliteit.

Lees meer
Programma TF

Programma TF

De FEC-partners willen met het Programma Terrorismefinanciering (Programma TF) een bijdrage leveren aan het tegengaan van financieren van terrorisme. Dit programma richt zich onder meer op het formuleren van typologieën van potentiële soorten terrorismefinanciering.

Lees meer
Witwassen Animatie

Aanpak witwassen

In de strijd tegen witwassen is gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners onderling als met private partijen van cruciaal belang. Vanuit het FEC is de aandacht voor de aanpak van witwassen bijzonder hoog, gezien de maatschappelijke urgentie om deze vorm van financiële criminaliteit te bestrijden en om de integriteit van de financiële sector te versterken.

Lees meer

Het laatste nieuws

FEC-Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het ...

Meer lezen

International co-operation in the fight against financial and economic crime

The international network of the FEC was widely present during the well-attended Conference of Partnerships 2022 in Amsterdam. By meeting and sharing experiences, more than 120 organizations from more ...

Meer lezen

Leaders in public-private partnerships from over 20 countries discuss how to better fight financial crime

On 14 October, the Financial Expertise Center (FEC) and the Royal United Services Institute (RUSI) Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) international research programme co-hosted the '2022 ...

Meer lezen
Meer nieuws

Partners